Inkassogram

Så här fungerar det

Inkassogram minskar antalet betaldagar med i genomsnitt 17 dagar med hjälp av smarta lösningar och anpassade inkassoåtgärder.
Här kan du läsa mer om hur vi gör det.

Snabbare!

Snabbare!

Inkassogram minskar antalet betaldagar med i genomsnitt 17 dagar med hjälp av smarta lösningar och anpassade inkassoåtgärder.

Snabbare!

Enklare!

Vi på Inkassogram brinner för enkelhet. Oavsett om det handlar om små eller stora volymer, kan du snabbt och enkelt skicka betalningspåminnelser och inkassokrav.

Snabbare!

Schysstare!

Genom vår inkassoprocess skickas färre ärenden till Kronofogdemyndigheten, ett förhållningssätt som alla parter vinner på.

Så ser vi till att du får betalt – steg för steg

Inkassogram är en komplett och schysstare kravhanteringstjänst. Ni kan antingen välja att starta lite "mjukare" med en betalningspåminnelse eller direkt med ett inkassokrav. Vid utebliven betalning efter att inkassokravet förfallit, skickar vi ut vårt unika final notice brev som är en sista uppmaning för gäldenären att betala sin skuld. Innan ärendet överlämnas till Kronofogden kommer vi att kontakta er med en förfrågan.

Process

Det här kostar det – för dig och för din kund

Inkassogram delar in inkassoärenden i tre faser: Inkassoprocess, Summarisk process (om ärendet går till Kronofogden) och Långtidsbevakning. Inkassoprocessen är helt kostnadsfri för dig, Inkassograms förtjänst är räntan och de lagstadgade avgifter som din kund betalar. Alla kostnader för både dig och din kund i varje fas ser du nedan.

Att komma igång

Att starta och ha ett konto hos Inkassogram är helt kostnadsfritt. Du får också del av vår personliga kundtjänst när du behöver samt underlag till din bokföring.

Fasta avgifterKostnad för dig
Startavgift0 kr
Månadsavgift0 kr
Support - handläggning av ärende0 kr
Bokföringsunderlag0 kr

Inkassoprocessen

Hela inkassoprocessen är kostnadsfri för dig. Kostnaden för din kund beror på när denne betalar sin skuld. Det är dessa avgifter som blir Inkassograms förtjänst.

Inkassogram - InkassoprocessenKostnad för digKostnad för din kund
Betalningspåminnelse (A-post 4-färg, inrikes/utrikes)0 kr60 kr
Inkassokrav (enl. ovan spec.) / Förseningsersättning 0 kr180 kr / 450 kr
Dröjsmålsränta på kapitalbelopp0 krEnligt avtal
Uppläggningsavgift amorteringsplan0 kr170 kr
Avi- och bokföringsavgift amorteringsplan0 kr60 kr
Adminavgift återkallelse inkassouppdrag 50 kr + Obetalda avgifter + ev. ränta0 kr

Om ärendet går till Kronofogden (Summarisk process)

Saknas betalning efter Inkassoprocessen kommer du erbjudas att gå vidare med ärendet till Kronofogdemyndigheten. I denna fas kommer du bli debiterad kronofogdens ansökningsavgift om 300 kronor som återfås vid full betalning från gäldenären. Även detta steg är alltså gratis för dig så fort betalning har skett.

Inkassogram - Summarisk process hos KFMKostnad för digKostnad för din kund
Ansökningsavgift betalningsföreläggande KFM 0 kr300 kr
Ombudsarvode betalningsföreläggande KFM0 kr380 kr
Ansökningsavgift verkställighet KFM 0 kr600 kr per år
Avgift extern delgivning 0 kr1000 kr
Adminavgift återkallelse summarisk process Avgifter och ombudsarvode enl. ovan + ev. ränta0 kr

Tilläggstjänster

I det ovanliga fallet att betalning inte skett heller efter den summariska processen så kan vi hjälpa dig med ärendet även efter detta, bevaka fordran i en konkurs samt hantera eventuella tvister i Tingsrätten.

Inkassogram – Juridiska- och EfterbevakningstjänsterKostnad för dig
Efterbevakning40% av kapitalbelopp
Återkallelse efterbevakning Avgifter i inkasso- och summarisk process + provision enl. ovan
Anmälan och bevakning av fordran i konkurs, företagsrekonstruktion och skuldsanering299 kr
Hantering av tvistiga ärenden i Tingsrätten Fast avgifter, från 4 900 kr
Juridisk handläggningLäs mer

Ta tag i era obetalda fakturor redan i dag!

Har du intäkter som väntar och vill förbättra ditt företags likviditet? Ta det första steget mot fler betalda fakturor genom att registrera dig via länken nedan.

Skapa konto

Önskar ni mer information kan ni chatta med oss nere till höger på sidan eller ringa vår kundtjänst på 08 400 296 00.

Inkassoskolan

De flesta företag vill göra rätt för sig, men obetalda fakturor är ändå ett utbrett problem. Uppskattningsvis 25% av alla svenska fakturor betalas inte i tid, vilket riskerar att resultera i stora onödiga förluster för företag. Den som använder påminnelser och inkasso på rätt sätt kan undvika detta och i snitt minska betalningstiden med 17 dagar.

Vill du veta mer om inkasso och schyssta villkor finns nedanstående inkassoskola.


Lexly
SEB
SEB
Webhallen
Aspia
Hemnet
BankID

Snabbt och säkert med BankID

Skapa konto