Ligger du efter med en betalning?

Vanliga frågor för dig som fått ett kravbrev

Jag vill betala, hur ska jag göra?

Alla uppgifter som behövs för att betala finns på betalningspåminnelsen eller inkassokravet du har fått ifrån oss.

Betalningsmottagare: Inkassogram / Klientmedel
Bankgiro: 498-4407

Du anger det OCR-nummer som finns på kravet som referens på din betalning.

Jag har betalat min skuld två gånger, vad gör jag?

Har du betalat för mycket eller av någon annan anledning ska få en återbetalning från oss, skickar Inkassogram med automatik ett återbetalningsmeddelande till dig. E-postmeddelandet innehåller information samt en länk till vårt återbetalningsformulär och ditt ärendenummer. Har du av någon anledning inte fått e-post om återbetalning kontaktar du Inkassograms kundtjänst så hjälper vi dig!

Jag vill få hjälp med avbetalning

Under vissa förutsättningar kan vi hjälpa dig med att upprätta en avbetalningsplan för din skuld. Det är oerhört viktigt att du tar kontakt med Inkassogram direkt.

I de flesta fall finns det möjlighet att flytta förfallodatumet på kravet och därmed också undvika att ytterligare inkassoåtgärder vidtas och att ditt ärende i värsta fall hamnar hos Kronofogden.

Måste jag betala påminnelseavgift, inkassokrav och ränta?

Har vi skickat ut en påminnelse eller ett inkassokrav med anledning av utebliven eller sen betalning är du som gäldenär enligt lag skyldig att betala dessa avgifter. Gäldenären är alltid betalningsansvarig och skyldig att hålla reda på sina skulder! Inkassokrav skickas alltid som fysisk post till ett bolags sätesadress eller till en privatpersons folkbokföringsadress. Dessa adresser uppdateras löpande.

Den lagstadgade påminnelseavgiften mot företag, myndigheter och organisationer är sedan den 16 mars 2013 450 kronor. Påminnelseavgiften mot privatpersoner är 60 kronor. Avgiften behöver inte längre vara avtalad. Inkassokostnaden är mot såväl företag som privatpersoner 180 kronor.

Du är skyldig att betala dröjsmålsränta från fakturans förfallodag. Om inget annat avtalats är dröjsmålsräntan; referensränta + 8 %. Exempel på avtalad dröjsmålsränta är att räntan är muntligen överenskommen, finns inskriven i avtal eller överenskommelse, finns angiven i allmänna villkor eller att den finns angiven på ursprungskravet (fakturan).

Kostnader som uppstår i samband med handläggning av ett inkassoärende skall betalas av gäldenären, det vill säga den som krävs på betalning.

Läs mer på Integritetsskyddsmyndigheten webbplats (Inkassokostnader)

Är min skuld betald?

Har du betalat de senaste dagarna finns det förmodligen en naturlig förklaring. Du kan enkelt kontrollera status i ditt ärende genom att gå till Mina sidor länk. Fyll i uppgifterna och hämta aktuell status i ditt ärende.

Jag har betalt men min betalning syns inte på Mina krav

Kontrollera din betalning innan du kontaktar oss. Det kan ta upp till tre bankdagar innan betalningen syns på Mina sidor.

Om betalningen ändå inte syns: När har betalning gjorts? Hur har betalning skett? Har du kvitto på betalningen? Till vilket bankgiro är betalningen gjord? Vilket OCR nummer har angetts? Det går nästan alltid att identifiera felet!

Kan jag flytta fram betalningen av min skuld?

Det är vanligtvis inga problem att flytta fram förfallodatumet några få dagar på ditt inkassokrav. En förutsättning för att flytta fram förfallodagen är att inkassokravet inte är förfallet till betalning.

Kontakta Inkassograms kundtjänst så hjälper vi dig!

Jag har fått ett inkassokrav trots att jag betalat skulden

Har du betalat de senaste dagarna finns det förmodligen en naturlig förklaring. Du kan enkelt kontrollera status i ditt ärende genom att gå till Mina sidor. Fyll i uppgifterna och hämta aktuell status i ditt ärende. Du ser enkelt om din betalning är bokförd och om det finns något som återstår att betala. Tänk på att det tar upp till tre bankdagar från att betalningen har gjorts tills den bokförs hos oss. Betala därför alltid i god tid!

Svårt att betala just nu?

Inkassogram kan hjälpa dig att lägga upp en avbetalningsplan eller att hitta en annan lösning. Logga in på mina sidor för att få hjälp eller chatta med vår kundtjänst.

Mina sidor

Detta är Inkassogram

Inkassogram hanterar betalningskrav på ett schysstare sätt. Vi hjälper dig som fått ett krav att enklare betala tillbaka. Och vi hjälper dig som vill få in ett betalningskrav att få betalt.

Med Inkassogram minskar antalet krav som går till Kronofogden samtidigt som våra partners får betalt snabbare.

Läs mer om Inkassogram